Liệu màn hình iPhone có bị theo dõi

Uber là ứng dụng duy nhất có khả năng bí mật theo dõi màn hình iPhone

Uber là ứng dụng duy nhất trên iOS có khả năng bí mật theo dõi màn hình iPhone một cách quen pháp từ chính sự đồng ý của Apple.thế hệ/ Uber dành cho iOS được cấp một đặc quyền duy nhất cho phép ứng dụng có thể theo dõi màn hình iPhone 1 cách bí mật thông qua việc đọc bộ nhớ đệm màn hình. Điều đó đồng nghĩa với việc Uber có khả năng xem và ghi lại bất kì thứ gì đã từng xuất hiện trên màn hình của sản phẩm.

Khá bất ngờ khi đặc quyền trên được chính Apple đồng ý cho Uber sử dụng và Uber hiện là ứng dụng duy nhất từ bên thứ ba được cấp quền này. Uber cho biết, họ được cấp quyền truy cập không gian/ đệm màn hình nhằm làm tăng khả năng tương thích với các ứng dụng Apple Watch. Chẳng hạn như Uber có khả năng đọc được ứng dụng bản đồ có thể chạy nền trên iPhone, và sau đó chuyển sang Apple Watch của các bạn. Đồng thời Uber cũng Thông báo rằng các thế hệ/ làm tăng sắp tới của ứng dụng sẽ mẫu bỏ khả năng trên. Vì các bản cập nhật mới của Apple Watch và ứng dụng Uber đã có thể xoá bỏ sự phụ thuộc này, và API được cấp trên hoàn toàn ko cần thiết nữa. Điều khiến các chuyên gia bảo mật đáng ngại hiện nay là Uber có thể bí mật quay lại màn hình thiết bị, bao gồm toàn bộ lịch sử dữ liệu và vị trí của người nghe mà ko ai hay biết. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nếu tin tặc có thể thông qua lỗ hổng từ Uber để tạo nên các cuộc tấn công quy mô lớn trên iOS.