khoảng cách giữa loa và tường

khoảng cách giữa loa và tường