Toshiba trình diễn mô-đun camera cho “smartphone xếp hình”